Úhrada léčebného konopí - Petiční výbor za léčebné konopí vyvrací argumenty SÚKL a mediální výstupy ministerstva

Praha, 22. března 2013 [tisková zpráva] - Petiční výbor za léčebné konopí považuje argumenty, kterými SÚKL zdůvodňuje svůj návrh zakázat zdravotním pojišťovnám jakkoli hradit konopí svým pojištěncům, za nesprávné a v přímém rozporu se skutečným stavem věcí a vědeckého poznání.

Hlavním využitím léčebného konopí a přípravků z něj je symptomatická léčba. České zdravotní pojišťovny hradí plně nebo částečně hned několik tisíc pro symptomatickou léčbu používaných léčebných přípravků. Je tomu tak proto, že léčba symptomů nemoci je plnohodnotnou léčbou a pro řadu onemocnění je jedinou účinnou léčbou, jíž má medicína k dispozici. Zlepšení kvality života a zvýšená nebo nově nabytá schopnost nemocných postarat se o sebe sama jsou nezanedbatelným pozitivním ekonomickým faktorem, který snižuje celkové náklady na léčbu, a především umožňuje pacientům vést kvalitnější a často i produktivní život. Zdravotně i sociálně je významný rovněž pozitivní dopad zlepšeného pacientova stavu a úlevy od jeho utrpení na pacientovy blízké.

Povaha nemocí, pro něž je zcela spolehlivě prokázán terapeutický účinek léčebného konopí, je v drtivé většině případů invalidizující. Indikování k léčbě léčebným konopím jsou tedy především ekonomicky nevýkonní, sociálně znevýhodnění a těžce nemocní občané ČR, pro které by bez významné nebo plné úhrady ze zdravotního pojištění léčebné konopí bylo ekonomicky nedostupné.

Tvrzení SÚKL v návrhu opatření obecné povahy o neexistenci důkazů léčebné účinnosti konopí a přípravků z něj se tedy jednoznačně nezakládají na pravdě, tak jako se na ní nezakládají mediální vystoupení ministra Hegera z poslední doby, jež obsahují stejná tvrzení. V případě léčebného konopí jde zejména o účinnou a bezpečnou léčbu středně těžkých a těžkých chronických bolesti nejrůznějšího původu, léčbu křečových stavů u roztroušené sklerózy, léčbu nechutenství a nevolnosti (nejčastěji u pacientů, podrobujících se agresivní léčbě nádorových onemocnění), a léčba některých dalších průvodních jevů u některých neurologických onemocnění (např. tiků při Tourettově nemoci). Další možná využití léčebného konopí zahrnují např. léčbu zeleného zákalu, léčbu projevů řady kožních onemocnění, využití antidepresivních vlastností rostlinných kanabinoidů v rostlinné směsi nebo izolovaně, a další. To vše lékařská věda prokázala řadou studií té nejvyšší kvality a průkaznosti.

Faktická ekonomická nedostupnost léčebného konopí pro indikované pacienty by znamenala zatlačení nemocných a jejich blízkých do kriminálního prostředí a/nebo kriminálního chování se všemi zdravotními a bezpečnostními následky.

Návrh odříznout většinu pacientů indikovaných pro léčbu konopím pomocí chybně zdůvodněného opatření obecné povahy je v tomto kontextu nutno považovat nejen za krok odborně nesprávný, ale také za krok neetický a asociální. Faktická ekonomická nedostupnost léčebného konopí pro indikované pacienty by totiž znamenala zatlačení nemocných a jejich blízkých do kriminálního prostředí a/nebo kriminálního chování se všemi zdravotními a bezpečnostními následky.

Trvající nedostupnost léčebného konopí pro pacienty považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné.

Snaha SÚKL a Ministerstva zdravotnictví ČR o zavedení ekonomické prohibice léčby konopím je také v rozporu s vůli zákonodárců léčbu konopím českým nemocným zpřístupnit, jak ji vyjádřili zákonem.

Proto Petiční výbor za léčebné konopí uplatnil možnost připomínkovat návrh opatření návrh opatření obecné povahy ze dne 4. března 2013, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv navrhl zakázat zdravotním pojišťovnám jakkoliv hradit léčebné konopí svým pojištěncům. Plné znění připomínek petičního výboru stejně včetně stručného seznam vybraných relevantních studií o účinnosti léčebného konopí z posledních let jsou přílohou této tiskové zprávy, která je umístěna ZDE.

Více informací podá a případné interview s členy petičního výboru zprostředkuje tisková mluvčí petice Ing. Mgr. Vendula Běláčková.

tel: +420 721 818 692

email: belackova.vendula@resad.cz

URL: www.lecebnekonopi.cz