Podpora petice - jak se zapojit?

Uvítáme Vaši pomoc při rozšiřování informací o petici za léčebné využití konopí a získávání podpisů.

Pokud máte zájem aktivně přispět k rozšíření petice za léčebné využití konopí, uvítáme Vaši dobrovolnickou pomoc, stejně jako finanční příspěvek na provoz elektonické verze petice, tisk petičních archů, shromažďování podpisů a další náklady. Veškeré počáteční výdaje související se vznikem těchto stránek a další počáteční výdaje byly uhrazeny ze soukromých zdrojů členů petičního výboru a na základě spolupráce s partnerskými institucemi.

Pokud máte zájem petici podpořit nad rámec podpisu svého nebo svých blízkých, uvítáme pomoc zejména v této podobě:

  • dobrovolnická pomoc při shromažďování podpisů, v případě zájmu kontaktuje Bc. Hanu Gabrielovou (hanka@konopa.cz);
  • spolupráce v podobě sběrného místa pro shromažďování podpisů (po ověření bude zveřejněno na stránce petice), v případě zájmu kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (belackova@adiktologie.cz), tel: +420 721 818 692;
  • finanční podpora v libovolné výši - prosíme o zaslání podpory na transparentní účet Konopa o.s., číslo 2020295001/5500, variabilní symbol 1155.

Neoficiálně může podpisy v okruhu svých známých, přátel a rodinných příslušníků shromažďovat a na adresu Konopy o.s. zaslat každý, kdo chce aktivně podpořit legislativní změny zpřístupňující konopí pro léčbu a výzkum v České republice. Petiční archy lze zaslat buď s jedním (vlastním) podpisem (pak si prosím vytiskněte jen první dvě strany), nebo s více podpisy (pak tiskněte celý dokument s příslušným počtem „podpisových stran“). Podpisy budou uznány za platné jen tehdy, budou-li naoficiálních podpisových arších.