NAPIŠTE SVÉMU ZASTUPITELI – VÝZVA PETIČNÍHO VÝBORU ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ

Petiční výbor vybízí pacienty a jejich blízké, aby využili možnosti oslovit svého přímo zvoleného zastupitele v Parlamentu ČR prostřednictvím serveru www.napistejim.cz.

PRAHA, 25. září 2012 - Legislativní návrh, který v České republice zpřístupňuje léčebné konopí pro léčbu a výzkum bude na říjnové schůzi projednán ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslanci a po nich i senátoři tak budou rozhodovat o budoucnosti pacientů s roztroušenou sklerózou, zeleným zákalem, neuropatickou bolestí a dalšími, pro které neexistuje účinnější známá léčba, jež by jim ulevila od bolestí, křečí, nechutenství a dalších příznaků jejich nemocí.

Petiční výbor tímto vybízí pacienty a jejich blízké, aby využili možnosti oslovit svého přímo zvoleného zastupitele v Parlamentu ČR prostřednictvím serveru www.napistejim.cz. Server umožňuje zaslat email právě Vašemu poslanci nebo senátorovi a vysvětlit mu, jaká je situace pacienta, pro nějž by konopí bylo indikováno, stejně jako situace jeho blízkých, situace ošetřujících lékařů a dalších osob, kterým nemůže být osud léčebného využití konopí v České republice lhostejný.

Právě Váš hlas může přispět k lepšímu pochopení problematiky léčebného konopí a jeho využití. Politikům pomůže zorientovat se v debatě, která v současnosti nabízí jen krajní polohy celospolečenské debaty: na jedné straně nerealistické požadavky aktivistů na samopěstování konopí, na straně druhé neinformovaný a ideologicky zaujatý postoj Ministerstva zdravotnictví, jež léčivé účinky konopí bagatelizuje a preferuje dovoz konopí ze zahraničí – namísto aby bylo pěstováno v České republice. Politici přitom mají před sebou návrh, který díky systému konkurenčního licencovaného pěstování stlačí cenu léčebného konopí co nejníž a zprůchodní tak úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Na www.napistejim.cz může za tímto návrhem stát i Váš hlas.

Za Petiční výbor „Petice za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum“

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, tisková mluvčí Petičního výboru

email: belackova.vendula@resad.cz

tel.: 721 818 692

 

k petici se můžete připojit na www.lecebnekonopi.cz