Premiér Petr Nečas podporuje léčebné využití konopí

Předseda vlády České republiky odpověděl petičnímu výboru za léčebné využití konopí v dopise ze 7. září 2011.

"Jsem přesvědčen, že by zákonný rámec v oblasti nakládání s omamnými a psychotropními látkami neměl zásadně bráni léčebnému využití konopí, pokud je účinnost takových léčebných postupů dostatečně prokázána, a že by naopak měl jasně rozlišit užívání konopí jako léku od jeho zneužívání jako ilegální drogy." Celé znění odpovědi premiéra najdete v příloze.