Proč jsem podepsal/a - petenti z řad lékařů

MUDr. Pavel Dohnal, České Budějovice

„Jsem často navštěvován pacienty s Parkinsonovou nemocí a roztroušenou sklerózou a všichni se dožadují informace, kde lze tetrahydrocanabinol legálně získat, když jim sdělím, že nikde, dožadují se informace, kde sehnat lék ilegálně.“

MUDr. Jan Pták, PhD., Ostrava

„Jako lékař zastávám názor, že v případě neurologických i jiných onemocnění, obtížně reagujících nebo nereagujících na standardní léčbu je nutno vyzkoušet i tuto alternativu, zvláště jsou-li s ní dobré zklušenosti v zahraničí. Vím, o čem mluvím, sám trpím neurologickým onemocněním s neuropatickými bolestmi.“

MUDr. Jan Oplt, Praha

„Zákaz jedné z možností alternativní léčby mnoha nemocí pouze proto, že používá kanabis – jinak nelegální drogu - je krajně neetický. Nikotinismus a alkoholismus mají na zdravotní stav populace nedozírné důsledky, přesto jsou státem tolerovány, i když jejich prodej státní pokladně přináší jen zlomek nákladů, který je potřeba na léčbu jejich následků.“