MUDr. Martin Votava, člen petičního výboru

Přednosta Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se naplno věnuje výzkumné práci v oblasti centrálního nervového systému, uvádí: "Různé předsudky a omezení by neměly stát v cestě poznání, jak tomu již mnohokrát v minulosti bylo",

"Důvodem jeho účasti v petičním výboru je názor, že různé předsudky a omezení by neměly stát v cestě poznání, jak tomu již mnohokrát v minulosti bylo. Pro výzkumné a léčebné účely se dnes používá celá řada toxických látek a nevidí proto důvod selektivně omezovat používání či výzkum derivátů konopí, které mají celou řadu prokázaných pozitivních účinků."

Martin Votava pracuje jako přednosta Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde učí farmakologii v plném rozsahu a věnuje se výzkumu zejména v oblasti centrálního nervového systému. Své vzdělání (MUDr. a Ph.D. ve farmakologii a toxikologii) získal na Karlově Univerzitě v Praze.

V minulých letech pracoval na pozici vedoucího Sekce posuzování klinické a preklinické dokumentace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V letech 2007-2010 zastupoval Českou republiku ve Výboru pro léčivé přípravky Evropské lékové agentury. Koordinoval a připravoval hodnocení žádostí o centrální registraci léčivých přípravků v celé Evropské Unii.

Je autorem 13 původních vědeckých článků v mezinárodních časopisech s „impakt faktorem“, autor více než 30 přehledových článků v českých odborných časopisech, autor 4 kapitol do učebnic farmakologie a 4 monografií pro laickou i odbornou veřejnost. Aktivně se účastnil více než 30 mezinárodních vědeckých konferencí, v jejichž rámci formou přednášek či posterů představil více než 50 původních sdělení.