doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult, člen petičního výboru

Objevitel tělu vlastního kanabinoidu anandamidu, namísto kterého se účinná látka konopí váže na tělu vlastní receptory a působí léčivě u řady nemocí, říká: "Svůj výzkum konopí jsem začínal na lékařské fakultě v Olomouci, kde byl zahájen světový výzkum léčebných účinků konopí."

"Do petičního výboru jsem vstoupil vzhledem k tomu, že jsem začínal svůjvýzkum s prof. Kabelíkem, Krejčím a Šantavým na lékařské fakultě v Olomouci, kde prosazovali v praxi konopí jako lék (a také jsem 20 let připravoval pro fakultní lékárnu v Olomouci z konopí tinkturu, která byla používána k léčbě ve fakultní nemocnici) a také proto, že zatímco v České republice léčba konopím (která je mnohdy jedinou možnou léčbou) dosud nebyla prosazena zatímco v Izraeli jsem aktivně zapojen do procesu léčebného konopí, kterým se dnes léčí přibližně šest tisíc pacientů a jsem pověřen Ministerstvem zdravotnictví v Izraeli jako jediný člověk k hodnocení kvality léčebného konopí, které ministerstvo získává od místních oficielně určených pěstitelů."

Lumír Ondřej HANUŠ, narozen 1947, Olomouc, Československo

Zaměstnání: Institut pro výzkum léčiv, Lékařská fakulta, Heberejská Univerzita, Ein Kerem, Jerusalem 91120, Izrael

Akademické vzdělání:

 • 1966 – 1972 : absolvent oboru analytická chemie se zaměřením na organickou analýzu, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Československo (Kalcitoniny. Syntéza dílčích fragmentů N- a C-terminální části molekuly alfa-thyrokalcitoninu s využitím nových protektivních skupin pro hydroxylovou funkci serinu a amidovou funkci asparaginu. Diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 1972, 79 stran)
 • 1974: Doktor přírodovědy (RNDr.), Univerzita Palackého, Olomouc, Československo (Příspěvek k identifikaci cannabinoidních látek v Cannabis sativa L., Rigorozní práce, Palackého Univerzita, Olomouc, 1974, 146 stran)
 • 1977: Ústav analytické chemie, Československá Akademie věd, Brno, Československo (Výzkum Cannabis)
 • 1976 – 1978: Postgraduální studium, Moderní instrumentální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Brno, Československo Plynová chromatografie přírodních látek z marihuany (Diplomová práce, Univerzita J. E. Purkyně, Brno, červen 1981, 102 stran)
 • 1978 – 1979: Research Associate, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, MS, U.S.A. (Cannabis research and Coca leaves research, Report of Activities. RIPS, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, U.S.A., April 1979, 32 stran)
 • 1984: Kandidát chemických věd v analytické chemii (CSc.), Univerzita Palackého, Olomouc, Československo (Chromatografická analýza přírodních látek. leden 1983, 54 stran + 72 příloh, Příspěvek k analytické chemii cannabinoidních látek z marihuany. Kandidátská dizertační práce, Univerzita Palackého, Olomouc, 1983, 210 stran)
 • 1990 – 1994: Postdoctoral Fellow, Ústav přírodních látek, Heberejská Univerzita, Jerusalem, Izrael (Výzkum přírodních ligandů pro cannabinoidní receptory)
 • 1994: Docent v organické chemii, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, Anandamidy – endogenní ligandy pro cannabinoidní receptory v mozku (Habilitační práce, PF UP Olomouc, 1994, 105 stran)
 • 1995: Doktor věd ve farmaceutické chemii, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika (Od marihuany k přírodnímu ligandu z mozku. Doktorská dizertační práce, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, 1995, soubor publikací 303 stran, spojovací text 93 stran)
 • leden 2001 – únor 2003: Kamea Gimel (zařazení akademické – marce), Heberejská Univerzita, Jerusalem
 • březen 2003 – květen 2008: Kamea Alef (zařazení akademické – profesor chaver), Heberejská Univerzita, Jerusalem
 • červen 2008 – říjen 2008: Kamea Alef listopad 2008 – dnes: Kamea Alef (zařazení vědecké – amit = Research Fellow)

Krátké pobyty a návštěvy:

 • 1976 – lékařská fakulta, Volgogradský státní lékařský institut, Volgograd, SSSR
 • 1976 - lékařská fakulta, Univerzita Szeged, Szeged, Maďarsko
 • 1976 - lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko
 • 1977 - lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko
 • 1978 - lékařská fakulta, Lvovský státní lékařský institut, Lvov, SSSR
 • 1978 - lékařská fakulta, Univerzita Szeged, Szeged, Maďarsko
 • 1979 - lékařská fakulta, Lvovský státní lékařský institut, Lvov, SSSR
 • 1980 - lékařská fakulta, Volgogradský státní lékařský institut, Volgograd, SSSR
 • 1983 - lékařská fakulta, Univerzita Leipzig, Leipzig, NDR
 • 1985 - lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Varna, Bulharsko
 • 1985 - lékařská fakulta, Slezská lékařská Univerzita, Katowice, Polsko
 • 1986 - lékařská fakulta, Vyšší lékařský institut, Plovdiv, Bulharsko
 • 1986 - lékařská fakulta, Jagelonská Univerzita, Krakow, Polsko
 • 1986 - lékařská fakulta, Univerzita Leipzig, Leipzig, NDR
 • 1987 - lékařská fakulta, Semmelweisova Univerzita, Budapest, Maďarsko
 • 1987 - lékařská fakulta, Lipská Univerzita, Leipzig, NDR
 • 1988 - lékařská fakulta, Lipská Univerzita, Leipzig, NDR
 • 1990 - Univerzita Paul Valéry, Montpellier, France – kurz francouzštiny, stipendium od francouzské vlády
 • 2002 - DICBR/LPS, NIAAA, NIH, Bethesda, USA
 • 2005 - DICBR/LPS, NIAAA, NIH, Bethesda, USA Hlavní výzkumné zájmy: chemie přírodních látek (izolace a identifikace z rostlin, zvířecích; mozků, plazmy, mozkomíšního moku), chromatografie na tenké; vrstvě, preparativní chromatografie, sloupcová chromatografie; plynová chromatografie, HPLC, GC/MS, LC/MSD, bioesej – vazba ligandů na receptory, příprava CB1 z mozku, příprava CHO buněk stabilně transfektovaných s CB2

Zaměstnání:

 • 1971 – 1990: Katedra hygieny a epidemiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Československo (Pedagogická a vědecká práce jako asistent, vědecký pracovník odborný asistent)
 • 1978 – 1979: Research Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, MS, U.S.A. (Research Associate)
 • 1990 – 1997: Ústav přírodních látek, Farmaceutická fakulta, Lékařská fakulta, Heberejská Univerzita, Ein Kerem, Jerusalem, Israel (Výzkumný pracovník)
 • 1997 – 1998: Laborator bioorganické chemie, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, U.S.A. (Visiting Associate)
 • 1998 – 2001: Ústav přírodních látek, Farmaceutická fakulta, Lékařská fakulta, Heberejská Univerzita, Ein Kerem, Jerusalem, Israel (Výzkumný pracovník)
 • 2001 – 2002: Division of Intramural Clinical and Biological Research/Laboratory of Physiologic Studies, Section of Neuroendocrinology, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Bethesda, MD, U.S.A. (Research Fellow (VP)
 • 2002 – 2003: Department of Natural Products, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University, Ein Kerem, Jerusalem, Israel (Researcher)
 • 2003 – dodnes: Department of medicinal Chemistry and Natural Products (přejmenováno na Institute of Drug Research), School of Pharmacy, Faculty of Medicine Hebrew University, Ein Kerem

Ocenění:

 • 14.září 2005: Hanušova medaile (Česká chemická společnost) za záslužnou práci v oblasti chemie
 • 6.listopadu 2006: Pamětní medaile k 50. výročí obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity při příležitosti proslovení 13. výroční přednášky k poctě J. L. Fischera
 • 12.dubna 2007: Doctor honoris causa (Masarykova Univerzita, Brno)
 • 2009: nominován na Národní cenu vlády České republiky “Česká hlava“ 2010: nominován na cenu Patria, cena Veolia Voda, v soutěži "Česká hlava"
 • 2010: nominován na cenu 2010 JACK HERER AWARDS - Outstanding Hemp Awareness in the field of Medicine
 • 26.dubna 2010: Outstanding Immigrant Scientist (1990-2010) for his contribution to the State of Israel, Ministery of Immigrant Absorption, Israel
 • 4.května 2011: Doctor honoris causa (Palackého Univerzita, Olomouc) Členství v organizacích: International Cannabinoid Research Society Society for the Protection of Nature in Israel Slovenský horolezecký spolok JAMES

Jiné funkce:

 • člen redakční rady časopisu Adiktologie