MUDr. Pavel Kubů, člen petičního výboru

Expert v oblasti transformace zdravotnictví ve střední a východní Evropě a člen etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti do petičního výboru vstoupil se slovy: "Brilantní řečníci obhajující neetický zákon mají pro své PR hry vždy dostatek času, o nějž ale v důsledku pouze okrádají pacienty, kterým konopí nejen pomáhá zmírnit utrpení, ale často se i zcela se uzdravit."

"Členství v petičním výboru jsem přijal velmi rád nejen proto, že jsem si již léta jist léčebnými účinky konopí, ale především proto, že pokračovaní prohibice rostlinného konopí pro léčbu a výzkum při stávající úrovni poznaní léčivých a zdraví podporujících účinku aktivních látek v rostlině konopí je v hrubém rozporu se základním etickým pravidlem medicíny - především neškodit. Tisíce pacientu dnes trpí nemocemi, které za pomoci konopí dokážeme vyléčit či alespoň zmírnit jejich utrpení s minimem nežádoucích účinku. Zatímco kvůli zastaralému zákonu lékaři nemohou předepisovat konopí, podávají pacientům léky, které mají menší účinek na příčinu či příznaky dané nemoci než konopí a podstatně vyšší výskyt nejrůznějších nežádoucích účinku. Pacienty, kteří se i přes nesmyslný zákon konopím léčí, pak vystavujeme riziku trestního postihu či je přímo vháníme do náruče organizovaného zločinu, který jim jejich lék za přemrštěné ceny kdykoli rád prodá. Jedněm či druhým tak ale shodně zvyšujeme míru utrpení, s níž se musí během své nemoci vyrovnat. A to je třeba změnit co nejrychleji. Brilantní řečníci obhajující neetický zákon mají pro své PR hry vždy dostatek času, o nějž ale v důsledku pouze okrádají pacienty, kterým konopí nejen pomáhá zmírnit utrpení, ale často se i zcela se uzdravit."

Pavel Kubů je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně postgraduálně studoval na Ústavu lékařské informatiky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze metody hodnocení kvality veřejných zdravotnických informačních zdrojů.

Pracuje pro společnost Intel, kde na pozici Business Development Managera vede projekty Intel World Ahead Program pro rozvoj zdravotnictví ve střední a východní Evropě a školství v ČR a SR. Je členem řídícího výboru České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth. V obou organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventvích a léčebných metod využívajících eHealth nástroje digitálního zdravotnictví. Od roku 2001 je předsedou občanského sdružení Drogmem.

V neziskovém sektoru pracoval do roku 2005 pro o.s. SANANIM na pozici odborného ředitele pro informatiku a zodpovídal za provoz preventivních a konzultačních online služeb sdružení. Je členem redakční rady odborného časopisu Adiktologie a členem redakční rady International Council for Alcohol Policies Periodic Review of Drinking and Culture. Působí v české expertní skupině Joint Action on New Synthetic Drugs Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti a v pracovní skupině Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích (pracovní skupina Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti) . Je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti.