Bc. Hana Gabrielová, členka petičního výboru

Každoročně spolupořádá spolu se sdružením Legalizace.cz akci MMM a přednáší školám i široké veřejnosti na téma pěstování a využití konopné rostliny.

"Petici za léčebné využití konopí jsem podepsala, neb roky odpovídám na dotazy o léčebném konopí lidem, kteří se na sdružení Konopa obrací v naději o pomoc. Často popisují velmi smutné životní příběhy, kdy jim současná medicína nepomáhá a ptají se kde získat léčebné konopí. V současné době je však bohužel těžké poskytnout těmto lidem relevantní informace a uspokojivou odpověď. Je nepochopitelné, že současná věda opomíjí historií ověřené léčebné účinky konopí a zákon lidem neumožňuje, aby se sami konopím léčili."

Bc. Hana Gabrielová se narodila 3.1.1978 v Českých Budějovicích, kde v letech 1992-1996 vystudovala Střední zemědělskou školu – obor veterinární prevence. Po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek nastoupila ke studiu na Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity - obor Ekologické a alternativní systémy hospodaření v krajině, který zakončila v roce 1999 obhajobou bakalářské práce na téma: Možnosti pěstování a využití konopí setého v České republice.

Na jaře 2001 započala aktivní spolupráci s o.s. Konopa u příležitosti realizace prvního Konopného veletrhu na výstavišti v Č. Budějovicích, jehož expozice byla ohodnocena jako nejlepší expozice výstavy Ekostyl 2001. Koncem roku 2001 spolupořádala se sdružením o.s. Konopa a UZPI, Ústavu zemědělských a potravinářských informací (dnes UZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací) první seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost věnovaný pěstování a využití konopí v ČR. Koncem roku 2001 se stala jednatelkou sdružení o.s. Konopa a přestěhovala se do Prahy. S podporou vydavatelství IMEDIA publishing pak v následujícím roce šířila konopnou osvětu prostřednictvím prodejních infostánků o.s. Konopa na letních festivalech což činí dodnes.

Po roce 2003 stráveném ve Španělsku pracovala v letech 2004-2005 pro organizaci Greenpeace Česká republika na pozici koordinátorky energetické kampaně, jejímž hlavním tématem byla sanace ekologických zátěží po těžbě uranu v ČR. V roce 2005 získala akreditační titul Ministerstva zemědělství pro agroporadce se specializací na ekologické zemědělství a pěstování konopí, které uplatňovala při dotazech vznesených na adresu o.s. Konopa či v rámci ekoporadny sdružení Calla. Po přestěhování z Prahy zpátky do rodného města v roce 2005 pokračovala v práci na energetických tématech v nevládní organizaci Calla až do roku 2010. V rámci aktivit o.s. Konopa spoluorganizovala konopné veletrhy - Konobussines, které se konaly pod záštitou výstaviště v Českých Budějovicích v rámci výstavy Hobby (2005) a Země živitelka (2006).

V roce 2007 pracovala na projektu Ekologicko-energetické informační a vzdělávací středisko Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum, jehož nositelem bylo o.s. Konopa. Zde měla nastarosti přípravu a realizaci akcí pro odbornou veřejnost a přednášek pro studenty SŠ a VŠ zapojených do projektu. V letech 2009-2010 spolupracovala současně i se sdružením Arnika na projektu Zdravá planeta pro zdravé děti, zaměřeném na šetrnou spotřebu a ekologizaci mateřských center. Každoročně spolupořádá spolu se sdružením Legalizace.cz akci MMM a přednáší školám i široké veřejnosti na téma pěstování a využití konopné rostliny. Spolupracuje na přípravě a organizaci mezinárodního konopného veletrhu Cannafest. Je členkou redakce magazínu Legalizace, do kterého také přispívá. Od ledna 2011 pracuje jako jednatelka společnosti Hempoint se zaměřením na velko i maloobchodní činnost v oblasti konopných produktů