Mária Opltová, členka petičního výboru

Vzděláním zdravotní sestra trpí deset let Parkinsonovou nemocí a pracuje v denním stacionáři pro stejně postižené osoby. Říká: "Konopí mnohdy pomůže lidem s Parkinsonovou nemocí žít plnohodnotný život a zároveň sníží negativní dopady na psychiku."

"Od roku 2000 se léčím pro Parkinsonovu nemoc ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Neurologické klinice. To je hlavní důvod proč se angažuji v této velmi důležité akci, neboť využití konopí v medicíně mnohdy pomůže lidem s Parkinsonovou nemocí žít plnohodnotný život a zároveň sníží negativní dopady na psychiku nemocného. Setkala jsem se s dvěma nemocnými, kteří se díky konopí viditelně zlepšili, jejich pokřivený obličej se vrátil do původního stavu, mohli se i volně pohybovat. Sama jsem vyzkoušela konopí při velkém zánětu po extrakci zubů a byla jsem překvapena, jak se můj zdravotní stav rychle zlepšil. Věřím, že petice má velký význam a pomůže mnohým nemocným, kteří to možná berou jako poslední šanci, a tu bychom jim měli pomoci zajistit."

Mária OPLTOVÁ, nar. 1958 v Bratislavě

  • vzdělání: Střední zdravotní škola v Kladně, ARIP v Brně
  • zaměstnání: 13 let interní odd. JIP , 17 let anestezie, 1 rok emergency
  • vdaná, manžel lékař záchranné služby, tři dospělé děti